Privacy Verklaring

(Verklaring Algemene Gegevens Verordening (AVG) / Privacy Policy Jong NL Meterik)

 

Jong NL Meterik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. We houden ons aan de wet-en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Jong NL Meterik verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je vrijwilliger bent geworden van onze verening of anderszins betrokken bent.

Wij hebben deze gegevens mondeling, danwel schriftelijk, persoonlijk van je ontvangen met toestemming om de gegevens op te slaan.

 

Wij gebruiken die gegevens:

 • Om contact te kunnen onderhouden over onze activiteiten.
 • Om je te informeren en/ of uit te nodigen voor onze activiteiten.
 • Vermelding in jaarkrant (Naam, adres & telefoonnummer)
 • Pion (leden administratie JongNL Limburg & JongNL Meterik)
 • VOG (Aanvraag hiervan voor stafleden, in overleg met jouwzelf)

 

 

Persoonsgegevens die we verwerken:

 

Verwerking van persoonsgegevens van stafleden

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • Emailadres
 • Foto’s

 

Verwerking van persoonsgegevens van leden

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer (mobiel en/of vast)
 • Emailadres
 • Geboortedatum
 • Foto’s

 

Bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens

Bij aanmelding van een nieuw bestuurslid dient deze bijgeschreven te worden bij de Kamer van Koophandel. Hiervoor wordt een kopie van het paspoort of identiteitsbewijs gevraagd. Deze kopie wordt aan de KvK verstuurd en niet gearchiveerd in de administratie van het Jong NL Meterik.

Het, van de KvK, ontvangen Overzicht van wijzigingen wordt digitaal (gescand) bewaard in de administratie van het Jong NL Meterik. Dit document bevat geen bijzondere persoonsgegevens.

 

Van de overige groepen verwerken we geen bijzondere persoonsgegevens en/of gevoelige persoonsgegevens.

 

 

Minderjarigen

We verwerken persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen als daarvoor schriftelijk toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijk vertegenwoordiger.

 

 

Bewaren van persoonsgegevens

 • Stafleden: tot en met de periode dat de persoon aangeeft geen stafslid meer te willen zijn.

In het archief van Jong NL Meterik zijn de gegevens nog wel terug te vinden in de opgeslagen draaiboeken van voorafgaande jaren. Dit archief is alleen toegankelijk voor het bestuur en stafleden van Jong NL Meterik.

 • Vrijwilligers bij activiteiten: gedurende de periode van opgave t/m 1 jaar na de activiteit.
 • Leden: tot en met de periode dat de persoon aangeeft geen lid meer te willen zijn. Deze gegevens zijn nog wel terug te vinden in opgeslagen jaarkranten van voorgaande jaren. Dit archief is alleen toegangelijk voor het bestuur en stafleden van Jong NL Meterik.

 

 

 

 

 

Delen met derden

Jong NL Meterik geeft jouw gegevens niet aan derden zonder jouw uitdrukkelijke toestemming.

 

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen of een klacht indienen

Je hebt het recht om ons te vragen welke gegevens we van je verwerken, als ze fout zijn aan te laten passen of als je niet meer wil dat we ze gebruiken te laten verwijderen. Als je hiervan gebruik wil maken laat het ons dan weten door middel van een mail naar bestuur@jnmeterik.nl

Als je een klacht hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons op via bestuur@jnmeterik.nl Komen we er samen niet uit dan heb je altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/

 

 

Foto’s

Het kan voorkomen dat je op een van onze foto’s op website www.jnmeterik.nl of Facebookaccount Jong Nederland Meterik staat. Mocht je hier bezwaar tegen hebben dan kun je vragen je onherkenbaar te maken of de foto te verwijderen door middel van een mail naar bestuur@jnmeterik.nl

 

 

 

Beveiliging

Jong NL Meterik vindt de bescherming van jouw persoonsgegevens belangrijk en heeft passende organisatorische en technische maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking te voorkomen. Maatregelen die genomen zijn:

 • Het aantal bestuurders binnen Jeugdcomite Meterik dat jouw persoonsgegevens beheerst en kan inzien wordt zo beperkt mogelijk gehouden.
 • We hanteren minimaal wachtwoorden op al onze systemen.
 • We maken back-ups van de gegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen.
 • Onze bestuurs- en staf-leden zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Als je denkt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact met ons op door middel van een mail naar bestuur@jnmeterik.nl

 

 

Contactgegevens

Als Jong NL Meterik zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van de Privacy Verklaring vragen hierover heeft neem dan contact met ons op door middel van een mail naar bestuur@jnmeterik.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To Top